Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Tüzüğünün 11 inci maddesi gereğince yapılan Birlik Meclisi Toplantısına Birlik Başkanı Vali Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İlçe Belediye Başkanları, KASMİB Meclis üyesi olan Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, Birlik Müdürü Adnan Tot, Birlik Mali Yetkilisi Erdal Civan ve ilgili personeller katıldı.
KASMİB Meclisi Olağan Toplantısında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 2024 Yılı Çalışma Programı, 2024 Mali Yılı Bütçesi ve 2023 Yılı Ek Bütçesi konuları görüşüldü.
Vali Meftun Dallı’nın Başkanlığında düzenlenen meclis toplantısında ilk olarak KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot KASMİB’ in 2024 yılına ait çalışma programını açıkladı.
Birlik Müdürü Adnan Tot, 2020 yılında başlayan, program otoritesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; nihai faydalanıcısı KASMİB olan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinde yapım işlerinin 2021 yılında tamamlandığını ve proje kapsamında 15 adet eski düzensiz depolama sahasının ıslahı ile sızıntı suyu arıtma tesisi yapımının gerçekleştirildiğini söyledi.
Birlik Müdürü Adnan Tot’ un açıklamalarının devamında; Proje kapsamında düzenli depolama sahası mobil ekipmanları, transfer kamyonları ve ekipmanları ile bakiye atık toplamaya yönelik sıkıştırmalı kamyonlar ve ekipmanların temininin yer aldığı Tedarik (Supply) İhalesine çıkılmış olunduğu 5 Lottan (kısım) oluşan ihalenin ilk 4 Lotunun gerçekleşmediği belirtildi. İhalenin 5 inci Lotu kapsamında 34 adet Mobil Atık Getirme Merkezi ve 2 adet Bahçe Tipi Kompost makinesi tedarik edildiği diğer Lotlar için de yeniden ihaleye çıkıldığı ve halen ilan aşamasında olduğu bilgisi verildi.
Birlik Müdürü Adnan Tot tarafından ayrıca 2024 yılında KASMİB Projeleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edileceği belirtilerek proje sahalarının denetim ve kontrolünün yürütüleceği açıklandı.
Ayrıca İktisadi İşletme bünyesinde işletimi yürütülen Katı Atık Bertaraf Tesisindeki Birinci Düzenli Depolama alanının teknik ve ekonomik ömrünün azalması dolayısıyla İkinci Düzenli Depolama Alanı Projesinin hazırlandığı belirtilerek 2024 Yılında İkinci Düzenli Depolama Alanının finansmanı, ihalesi ve yapımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütüleceğinin bilgisi verildi.
KASMİB’ in 2024 Yılı Çalışma Programının görüşülerek kabul edilmesinin ardından Birlik Bütçesi ile ilgili konuların görüşülmesine geçildi. KASMİB Muhasebe Sorumlusu Damla Tunçer tarafından sunulan ve 15.100.000 TL olarak belirlenen 2024 Mali Yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Daha önce 6.500.000 TL olarak tahmin edilen 2023 Yılı Bütçesinin gelir ve giderlerinde farklılıklar oluşması nedeniyle ilaveten 7.318.000 TL ek bütçe yapılması da yine oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantının dilek ve temenniler bölümünde ise belediye başkanlarının görüş ve önerileri dinlenerek soruları Birlik Müdürü Adnan Tot tarafından cevaplandı.