Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin (KASMİB) Ocak ayı Encümen toplantısı, Vali Meftun Dallı’nın başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıya Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık katıldı.
KASMİB Birlik Müdürü Tuncay Sönmezışık ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İç Denetçisi Danışman Hakkı Atay da toplantıda hazır bulundu.
Toplantıda 2023 yılı Aralık ayı gelir-gider ve mizan cetvelleri, KASMİB gelir-gider durumu, Enerji üretimi ve katı atık toplama verimlilik hesapları, Ana hizmetlere dair 2023 maliyet hesaplamaları, Ödemeler ve öngörülen nakit akış tablosu, KASMİB-İşletme arasındaki sermaye artırımı konuları görüşülerek karara bağlandı.